STUIFSCHERMEN door loonbedrijf Blokland

Aanbrengen stuifschermen / stuifhout

Een stuifscherm wordt gemaakt met rijshout of riet ongeveer, dit wordt een halve meter ingegraven. Het hout steekt ongeveer één tot twee meter boven het zand uit.

 • Stuifschermen

  Stuifschermen bij duinvorming

  De duinen zijn er ter bescherming van ons land. Door wind en water wordt er geregeld een aanval op de duinenrijen gedaan. Om de duinen in conditie te houden of om meer duinen aan te leggen worden stuifschermen geplaatst. Dit heeft als doel om het zand op te vangen, zodat de bestaande duin op z'n plek blijft of om een nieuwe duinenrij te maken.

 • Stuifschermen

  Stuifschermen bij grote zandvlakten

  Het stuifhout wordt ook gezet om de wandelpaden vrij te houden van hopen zand. Tegenwoordig worden ook stuifschermen geplaatst op grote zandvlakten. Om te voorkomen dat het zand overal heen waait worden de stuifschermen aan de randen van deze vlakten geplaatst.

 • Stuifschermen

  Stuifschermen bij braakliggend terrein

  Stuifschermen worden ook geplaatst op braakliggende zandvlakten die wachten op bebouwing of industrie. Om te voorkomen dat het zand overal heen waait worden de stuifschermen aan de randen van deze vlakten geplaatst.