BESCHOEIINGEN door loonbedrijf Blokland

Aanbrengen beschoeiingen

Een onderdeel van loonbedrijf Blokland houdt zich bezig met het maken van beschoeiingen of ook wel betuining genoemd. Dit is een constructie van palen en wilgenhout, die in vaarten of aan slootkanten wordt gemaakt om afkalving te voorkomen.